Sự kiện

 • Dũng Mãnh Vô Song

  20-01-2017 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Dũng Mãnh Vô Song, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý Chúa Công thật ...
 • Kỳ Phùng Địch Thủ

  18-01-2017 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Kỳ Phùng Địch Thủ, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý Chúa Công thật ...
 • Vô Song Tuyệt Luyến

  16-01-2017 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Vô Song Tuyệt Luyến, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý Chúa Công th ...
 • Trọng Tình Trọng Nghĩa

  15-01-2017 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Trọng Tình Trọng Nghĩa chỉ diễn ra trong 1 ngày với nhiều ưu ...
 • Nhân Tài Xuất Chúng

  13-01-2017 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Nhân Tài Xuất Chúng, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý Chúa Công th ...
 • Gian Hùng Tam Quốc

  11-01-2017 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Gian Hùng Tam Quốc, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý Chúa Công thậ ...
 • Anh Hùng Bá Nghiệp

  09-01-2017 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Anh Hùng Bá Nghiệp, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý Chúa Công thậ ...
 • Lưỡng Long Phân Cực

  08-01-2017 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Lưỡng Long Phân Cực chỉ diễn ra trong 1 ngày với nhiều ưu đãi ...
 • Long Hổ Tranh Bá

  06-01-2017 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Long Hổ Tranh Bá, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý Chúa Công thật ...
 • Quần Hùng Đoạt Bảo

  04-01-2017 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Quần Hùng Đoạt Bảo, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý Chúa Công thậ ...
 • Quân Sư Thần Tướng

  02-01-2017 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Quân Sư Thần Tướng, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý Chúa Công thậ ...
 • Đại Tiệc Khai Xuân

  01-01-2017 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Đại Tiệc Khai Xuân chỉ diễn ra trong 1 ngày với nhiều ưu đãi ...
 • Ỷ Thiên Xuất Kích

  30-12-2016 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Ỷ Thiên Xuất Kích, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý Chúa Công thật ...
 • Thực Tài Tất Thắng

  28-12-2016 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Thực Tài Tất Thắng, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý Chúa Công thậ ...
 • Phò Tá Tam Triều

  26-12-2016 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Phò Tá Tam Triều, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý Chúa Công thật ...
  Top
  Webgame chiến thuật thế hệ mới đồ họa cực đẹp lối chơi đấu tướng tam quốc đỉnh cao dành cho game thủ Việt với Công Thành Chiến.
  Công Thành Chiến @2015