Sự kiện

 • Chiến Thiên Hạ

  26-03-2017 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Chiến Thiên Hạ chỉ diễn ra trong 1 ngày với nhiều ưu đãi cực ...
 • Ngọa Hổ Tàng Long

  24-03-2017 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Ngọa Hổ Tàng Long, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý Chúa Công thật ...
 • Phú Giáp Nhất Thương

  22-03-2017 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Phú Giáp Nhất Thương, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý Chúa Công t ...
 • Tinh Nhuệ Tiên Phong

  20-03-2017 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Tinh Nhuệ Tiên Phong, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý Chúa Công t ...
 • Hà Bắc Song Hùng

  19-03-2017 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Hà Bắc Song Hùng chỉ diễn ra trong 1 ngày với nhiều ưu đãi cự ...
 • Mưu Lược Dụng Binh

  17-03-2017 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Mưu Lược Dụng Binh, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý Chúa Công thậ ...
 • Đại Quân Tây Chinh

  15-03-2017 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Đại Quân Tây Chinh, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý Chúa Công thậ ...
 • Kỳ Phùng Địch Thủ

  13-03-2017 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Kỳ Phùng Địch Thủ, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý Chúa Công thật ...
 • Nhất Kỵ Đương Thiên

  12-03-2017 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Nhất Kỵ Đương Thiên chỉ diễn ra trong 1 ngày với nhiều ưu đãi ...
 • Dũng Mãnh Vô Song

  10-03-2017 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Dũng Mãnh Vô Song, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý Chúa Công thật ...
 • Nữ Trung Hào Kiệt

  08-03-2017 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Nữ Trung Hào Kiệt, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý Chúa Công thật ...
 • Chí Khí Vương Giả

  06-03-2017 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Chí Khí Vương Giả, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý Chúa Công thật ...
 • Anh Hùng Loạn Thế

  05-03-2017 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Anh Hùng Loạn Thế chỉ diễn ra trong 1 ngày với nhiều ưu đãi c ...
 • Sĩ Khí Hùng Anh

  03-03-2017 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Sĩ Khí Hùng Anh, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý Chúa Công thật n ...
 • Bí Hiểm Khó Lường

  01-03-2017 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Bí Hiểm Khó Lường, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý Chúa Công thật ...
  Top
  Webgame chiến thuật thế hệ mới đồ họa cực đẹp lối chơi đấu tướng tam quốc đỉnh cao dành cho game thủ Việt với Công Thành Chiến.
  Công Thành Chiến @2015