Sự kiện

 • Nhất Thống Tam Quốc

  10-04-2017 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Nhất Thống Tam Quốc, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý Chúa Công th ...
 • Bá Nghiệp Đế Vương

  09-04-2017 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Điều Binh Khiển Tướng chỉ diễn ra trong 1 ngày với nhiều ưu đ ...
 • Lưu Danh Thiên Sử

  06-04-2017 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Lưu Danh Thiên Sử, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý Chúa Công thật ...
 • Mưu Sự Đại Thành

  05-04-2017 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Mưu Sự Đại Thành, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý Chúa Công thật ...
 • Vương Đồ Bá Nghiệp

  03-04-2017 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Vương Đồ Bá Nghiệp, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý Chúa Công thậ ...
 • Điều Binh Khiển Tướng

  02-04-2017 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Điều Binh Khiển Tướng chỉ diễn ra trong 1 ngày với nhiều ưu đ ...
 • Thiên Quân Vạn Mã

  31-03-2017 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Thiên Quân Vạn Mã, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý Chúa Công thật ...
 • Liên Châu Hỏa Tiễn

  29-03-2017 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Liên Châu Hỏa Tiễn, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý Chúa Công thậ ...
 • Dương Uy Diễu Võ

  27-03-2017 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Dương Uy Diễu Võ, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý Chúa Công thật ...
 • Chiến Thiên Hạ

  26-03-2017 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Chiến Thiên Hạ chỉ diễn ra trong 1 ngày với nhiều ưu đãi cực ...
 • Ngọa Hổ Tàng Long

  24-03-2017 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Ngọa Hổ Tàng Long, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý Chúa Công thật ...
 • Phú Giáp Nhất Thương

  22-03-2017 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Phú Giáp Nhất Thương, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý Chúa Công t ...
 • Tinh Nhuệ Tiên Phong

  20-03-2017 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Tinh Nhuệ Tiên Phong, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý Chúa Công t ...
 • Hà Bắc Song Hùng

  19-03-2017 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Hà Bắc Song Hùng chỉ diễn ra trong 1 ngày với nhiều ưu đãi cự ...
 • Mưu Lược Dụng Binh

  17-03-2017 đến

  Công Thành Chiến khai mở chuỗi sự kiện Mưu Lược Dụng Binh, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý Chúa Công thậ ...
  Top
  Webgame chiến thuật thế hệ mới đồ họa cực đẹp lối chơi đấu tướng tam quốc đỉnh cao dành cho game thủ Việt với Công Thành Chiến.
  Công Thành Chiến @2015