Bảng Xếp Hạng

Loạn thế mới tõ anh hùng, bởi lẽ trong cảnh loạn thế sẽ tạo nên chân dung vị Tướng lĩnh xuất sắc, được ghi tên mình trên Hoàng Bảng để lưu danh ngàn đời. Vì lẽ đó, cơ chế Bảng Xếp Hạng (BXH) hoàn thiện được Công Thành Chiến xây dựng nên sẽ là nơi để các Chúa Công được dịp thể hiện mình.

Bảng Xếp Hạng

    • BXH Tổng Lực Chiến: Hiển thị thông tin xếp hạng của tất cả các Tướng lĩnh tham gia.

    • BXH Tướng: Hiển thị thông tin xếp hạng của tất cả các Tướng có lực chiến cao nhất.

    • BXH Lực Chiến Cao Nhất: Hiển thị thông tin xếp hạng của đội hình Tướng có lực chiến cao nhất.

Top
Webgame chiến thuật thế hệ mới đồ họa cực đẹp lối chơi đấu tướng tam quốc đỉnh cao dành cho game thủ Việt với Công Thành Chiến.
Công Thành Chiến @2015