Tranh Bá Trung Nguyên

Trung Nguyên đại lục, chiến hỏa phân phi, ai mới có thể trở thành vị minh quân đích thực. Hoàng thành Lạc Dương trở thành 1 vùng đất hòa bình duy nhất trong toàn cõi 125 thành trì. Ai sẽ tranh đoạt được lãnh địa và nắm quyền kiểm soát trận đồ.

Tranh Bá Trung Nguyên

  • Điều kiện: Khoa kỹ “ Chiếm thành “ thế lực đạt cấp 1 trở lên.
  • Thời gian diễn ra: Từ 9h00 - 23h00 hằng ngày.
  • Cách thức tham gia: Minh chủ/ Đô đốc của thế lực có thể tuyên chiến thông qua giao diện Chiến ở thành trì hoặc thông qua giao diện Thế Lực.


Giao diện "Chiến"


Giao diện "Thế Lực"

 • Quy tắc tham gia :
   • Thành viên Thế Lực có thể “ Phái “ quân đội của mình ở giao diện “ Chiếm thành “ trong Thế Lực.

   • Minh chủ/ Đô đốc Thế Lực có thể chọn quân đội để tiến công thành trì.

 • Lưu ý
  • Nếu không phải là thành viên của Thế Lực tuyên chiến, khi Công thành / Thủ thành bị mất gấp đôi lượng Lúa.
  • Khi đã chiếm được thành trì bạn sẽ chỉ được phép tấn công các thành xung quanh đó.
  • Mỗi ngày các thành trì sẽ góp được Quỹ thế lực.
  • Không giới hạn số lượng quân đội có thể tham gia Công / Thủ thành.
Top
Webgame chiến thuật thế hệ mới đồ họa cực đẹp lối chơi đấu tướng tam quốc đỉnh cao dành cho game thủ Việt với Công Thành Chiến.
Công Thành Chiến @2015