Thiên Phú

Thiên Phú là tính năng mới giúp gia tăng vĩnh viễn sức mạnh tấn công và tất cả các thuộc tính cho nhân vật. Nếu biết cách khai thác hiệu quả sẽ phát huy công lực vượt trội, ngoài sức tưởng tượng.

Điều kiện tham gia

  • Điều kiện mở:
   • Chúa Công đạt cấp 70.
   • Võ Tướng phải đạt cấp 70.
   • Võ Tướng phải 5 sao.
  • Giao diện


Thiên Phú

Thiên Phú

   • Thiên Phú được chia ra làm 4 cột mốc tăng tiến sức mạnh.
Cấp độĐiểm Thiên Phú tối đa
7020 Điểm Thiên Phú
8050 Điểm Thiên Phú
9080 Điểm Thiên Phú
100100 Điểm Thiên Phú
   • Hệ thống bao gồm 3 bảng với 3 sức mạnh riêng biệt.
BảngHình ảnh
Thiên
Địa
Nhân
   • Tại mỗi bảng sẽ chứa đựng mỗi khả năng.
BảngKỹ năng Thiên PhúHiệu quảĐiểm Thiên PhúYêu cầu
Thiên
Dũng Võ
1 

Phá Thần
2
 • Dũng Võ đạt cấp 5

Chuyên Công
2
 • Dũng Võ đạt cấp 5

Sát Trận
3
 • Phá Thần đạt cấp 5
 • Tướng đạt cấp 90

Diệt Ngục
3
 • Chuyên Công đạt cấp 5
 • Tướng đạt cấp 90
Địa
Quân Lược
1 

Binh Bị
2
 • Quân Lược đạt cấp 5

Tướng Tài
2
 • Quân Lược đạt cấp 5

Quân Kỷ
3
 • Binh Bị đạt cấp 5
 • Tướng đạt cấp 90

Thiết Bích
3
 • Tướng Tài đạt cấp 5
 • Tướng đạt cấp 90
Nhân
Học Thức
1 

Hiệp Lực
2
 • Quân Lược đạt cấp 5

Bảo Thủ
3
 • Quân Lược đạt cấp 5

Di Sách
2
 • Binh Bị đạt cấp 5
 • Tướng đạt cấp 90

Đoạt Thế
3
 • Tướng Tài đạt cấp 5
 • Tướng đạt cấp 90
Top
Webgame chiến thuật thế hệ mới đồ họa cực đẹp lối chơi đấu tướng tam quốc đỉnh cao dành cho game thủ Việt với Công Thành Chiến.
Công Thành Chiến @2015