Tây Chinh

Tào Tháo ép thiên tử dĩ lệnh chư hầu, khiến cho Hán thất suy vi. Lợi dụng ấu chúa còn bé, Tào Tháo đem quân tiến công Lạc Dương hòng chiếm hữu. Trong cơn nguy nan trùng trùng, Chúa Công tham gia sẽ nhận lệnh của Hán Hiến Đế, nhập Kinh trừ quân tặc, thề tử bảo vệ Hán Thất.

Tây Chinh

  • Điều kiện mở: Chúa Công đạt cấp 45.
  • Giao diện


Tây Chinh

   • Từ giao diện Thiên Hạ hoặc trực tiếp tại thành Lạc Dương đều có thể tham gia chiến đấu Tây Chinh.
   • Mỗi ngày được miễn phí 1 lượt Chinh Chiến. Công chiếm thành trì Tây Vực thành công sẽ nhận được thưởng.
   • Viễn Chinh có thể dùng tất cả tướng cấp 30 trờ lên. Lưu ý là Lính và Nộ Khí của tướng không được làm mới.
   • Sau khi tướng tử vong sẽ không được xuất trận tiếp trong Viễn Chinh lần này nữa.
   • Vượt ải thành công nhận được Rương, nhiều tài nguyênTiền Tây Vực.


Phần thưởng

   • Tiền Tây Vực: Dùng để hồi phục 50% Lính, Tăng Sĩ Khí, Hồi Sinh Tướng.


Tính năng của Tiền Tây Vực

10 tiền Tây Vực = 20 vàng

   • Đạo Tệ: Nhận được khi chiếm được thành, dùng để mua vật phẩm ở Tiệm Tây Chinh. Tiệm được tạo mới vào lúc 9h00 sáng - 12h00 trưa - 18h00.


Tiệm Tây Chinh

Top
Webgame chiến thuật thế hệ mới đồ họa cực đẹp lối chơi đấu tướng tam quốc đỉnh cao dành cho game thủ Việt với Công Thành Chiến.
Công Thành Chiến @2015