Phản Quân Nhập Kinh

Tào Tháo ép thiên tử dĩ lệnh chư hầu, khiến cho Hán thất suy vi. Lợi dụng ấu chúa còn bé, Tào Tháo đem quân tiến công Lạc Dương hòng chiếm hữu. Trong cơn nguy nan trùng trùng, Chúa Công tham gia sẽ nhận lệnh của Hán Hiến Đế, nhập Kinh trừ quân tặc, thề tử bảo vệ Hán Thất.

Phản Quân Nhập Kinh

  • Thời gian diễn ra: Vào lúc 12h00 - thứ 4 thứ 7 hằng tuần.
  • Điều kiện: Chúa Công đạt cấp 50.
  • Giao diện


Phản Quân Nhập Kinh

  • Từ giao diện Thiên Hạ hoặc trực tiếp tại thành Lạc Dương đều có thể tham gia chiến đấu.
  • Lúc 12h00 xuất hiện biểu tượng trên giao diện game, lúc này Chúa Công có thể đầu quân trước vào quân phòng vệ, kích sát địch quân, bảo vệ Lạc Dương.
  • Lúc 20h00, phản tặc sẽ chính thức tiến công Lạc Dương, Chúa Công bắt đầu tham gia đánh đuổi phản tặc. Khi đánh thắng sẽ nhận được phần thưởng phong phú.
  • Phần thưởng: Thưởng BXH cá nhânBXH Thế Lực. Đồng thời, tiêu diệt các cấp bậc khác nhau của NPC (thường, tinh anh, boss) sẽ nhận được thêm phần thưởng đặc biệt.
    • Thưởng diệt NPC

    • Xếp hạng Cá Nhân: Căn cứ trên số lượng địch mà Cá Nhân tiêu diệt được. Phần thưởng được gửi qua Thư.


   Phần thưởng xếp hạng cá nhân

    • Xếp hạng Thế Lực: Căn cứ trên tổng số lượng địch mà Thế Lực tiêu diệt được.
   HạngPhần thưởng
   Hạng 1Rương Lục Ngọc *6 + Rương Lam Ngọc *5 + Rương Tử Ngọc *4+ Rương Kim Ngọc *3
   Hạng 2Rương Lục Ngọc *5 + Rương Lam Ngọc *4 + Rương Tử Ngọc *3+ Rương Kim Ngọc *2
   Hạng 3Rương Lục Ngọc *4 + Rương Lam Ngọc *3 + Rương Tử Ngọc *2+ Rương Kim Ngọc *1
   Tất cả Thế Lực tham giaRương Lục Ngọc + Rương Lam Ngọc + Rương Tử Ngọc 


   Phần thưởng xếp hạng Thế Lực

   • Lưu ý: Phần thưởng Rương Thế Lực sẽ nằm ở giao diện Ban Thưởng, có thể dùng Chiến Công Lệnh để mở rương nhận thưởng.
Top
Webgame chiến thuật thế hệ mới đồ họa cực đẹp lối chơi đấu tướng tam quốc đỉnh cao dành cho game thủ Việt với Công Thành Chiến.
Công Thành Chiến @2015