Ngũ Đấu Mễ

 • Quân Ngũ Đấu Mễ Giáo với Diêm Phố và Trương Lỗ cầm đầu làm loạn tại Hàm Dương, các vị Chúa công hãy diệt phản tặc làm loạn bình định giang sơn Hán Thất.

Ngũ Đấu Mễ

  • Điều kiện mở: Chúa công đạt các cấp 56 62.
  • Nhấp chọn biếu tượng "Ngũ Đấu Mễ" để kích hoạt giao diện.

  • Giao diện


Ngũ Đấu Mễ

  • Tại giao diện, đến bình loạn quân Ngũ Đấu Mễ Giáo tại Hàm Dương thành công sẽ có thưởng.
  • Tổng cộng có 3 Ải.
  • Phần thưởng: Tùy thuộc vào cấp nhân vật sẽ được thưởng vượt ải tương ứng. 
Cấp MởPhần Thưởng

 

56

Túi Quân Giới - Lam *10 + Lúa *20.000 + EXP *2.000
Túi Quân Giới - Lam *13 + Lúa *30.000 + EXP *2.500
Túi Quân Giới - Lam *15 + Lúa *40.000 + EXP *3.000
Tổng giải thưởngTúi Quân Giới - Lam *38 + Lúa *90.000 + EXP *7.500

 

62

Túi Quân Giới - Tím *5 + Lúa *30.000
Túi Quân Giới - Tím *8 + Lúa *40.000
Túi Quân Giới - Tím *10 + Lúa *50.000
Tổng giải thưởngTúi Quân Giới - Tím *23 + Lúa *120.000
Top
Webgame chiến thuật thế hệ mới đồ họa cực đẹp lối chơi đấu tướng tam quốc đỉnh cao dành cho game thủ Việt với Công Thành Chiến.
Công Thành Chiến @2015