Cứu Chủ

 • Lưu Bị giao tranh với Tào Tháo thất bại và bị đuổi chạy qua Trường Bản. Trong trận Trường Bản thì Triệu Vân đã liều mạng sống bảo vệ gia quyến Lưu Bị, cứu được con trai Lưu Bị là A Đẩu, tạo nên điển tích Tử Long một ngựa cứu chúa nổi tiếng đến ngày nay.

Cứu chủ

  • Điều kiện mở: Chúa công đạt các cấp 65 70.
  • Nhấp chọn biếu tượng "Cứu Chủ" để kích hoạt giao diện.

  • Giao diện


Cứu Chủ

  • Tại giao diện Cứu Chủ, Triệu Vân giải cứu chủ thành công ở Trường Bản Pha sẽ có thưởng.
  • Tổng cộng có 10 Ải.
  • Phần thưởng: Tùy thuộc vào cấp nhân vật sẽ được thưởng vượt ải tương ứng. 
Cấp MởPhần Thưởng

 

65

Sắt * 300 + Sách EXP - Cao *2
Sắt * 400 + Sách EXP - Cao *2
Sắt * 500 + Hồn Triệu Vân *2
Sắt * 600 + Sách EXP - Cao *3
Sắt * 700 + Hồn Triệu Vân *2
Sắt * 800 + Sách EXP - Cao *3
Sắt * 900 + Hồn Triệu Vân *3
Tổng giải thưởngSắt *4.200 + Sách EXP - Cao *10 + Hồn Triệu Vân *7

 

70

Sắt * 500 + Sách EXP - Cao *2
Sắt * 600 + Sách EXP - Cao *2
Sắt * 700 + Hồn Triệu Vân *2
Sắt * 800 + Sách EXP - Cao *3
Sắt * 900 + Hồn Triệu Vân *2
Sắt * 1.000 + Sách EXP - Cao *3
Sắt * 1.100 + Hồn Triệu Vân *3
Tổng giải thưởngSắt *5.600 + Sách EXP - Cao *10 + Hồn Triệu Vân *7
Top
Webgame chiến thuật thế hệ mới đồ họa cực đẹp lối chơi đấu tướng tam quốc đỉnh cao dành cho game thủ Việt với Công Thành Chiến.
Công Thành Chiến @2015