Bỏ Chạy

Là hậu duệ của Phục Ba tướng quân Mã Viện đời Đông Hán, Mã Siêu - vị võ tướng Tây Lương nổi danh bởi sự dũng mãnh trong chiến đấu. Đụng độ quyết liệt tại Đông Quan, sự túc trí đa mưu và thiện chiến đã giúp ông đánh bại Tào Tháo trong các trận đánh tại đây.

Bỏ Chạy

  • Điều kiện mở: Chúa công đạt các cấp 54 69.
  • Nhấp chọn biếu tượng "Bỏ Chạy"để kích hoạt giao diện.

  • Giao diện


Bỏ Chạy

  • Tại giao diện Bỏ Chạy, đến giao chiến và diệt thành công các NPC địch sẽ nhận được thưởng hậu hĩnh.
  • Hạn chế: Từ lần thứ 2 trở đi khi kích hoạt tính năng, chỉ cho phép Kỵ Binh tham gia chiến đấu.
  • Tổng cộng có 5 Ải, chi tiết gồm.
Thứ tự ẢiNPC Địch
1Chung Dao
2Tào Hồng + Từ Hoảng
3Tào Nhân + Hạ Hầu Uyên
4Trương Hợp
5Tào Tháo
  • Phần thưởng: Tùy thuộc vào cấp nhân vật sẽ được thưởng vượt ải tương ứng. 
Cấp MởPhần Thưởng

 

54

Hệ thống tinh thạch
Rượu *5 + Hồn Mã Siêu *2 + EXP *2.000
Hệ thống tinh thạch
Rượu *5 + Sách EXP - Trung *2 + EXP *2.100
Hệ thống tinh thạch
Rượu *5 + Hồn Mã Siêu *2 + EXP *2.200
Hệ thống tinh thạch
Rượu *5 + Sách EXP - Trung *3 + EXP *2.300
Hệ thống tinh thạch
Rượu *5 + Hồn Mã Siêu *3 + EXP *2.400
Tổng giải thưởngHệ thống tinh thạch
Rượu *25 + Hồn Mã Siêu *7 + Sách EXP - Trung *5 + EXP *11.000
69Hệ thống tinh thạch
Rượu *5 + Hồn Mã Siêu *2
Hệ thống tinh thạch
Rượu *5 + Sách EXP - Trung *3
Hệ thống tinh thạch
Rượu *5 + Hồn Mã Siêu *2
Hệ thống tinh thạch
Rượu *5 + Sách EXP - Trung *4
Hệ thống tinh thạch
Rượu *5 + Hồn Mã Siêu *3
Tổng giải thưởngHệ thống tinh thạch
Rượu *25 + Hồn Mã Siêu *7 + Sách EXP - Trung *7
Top
Webgame chiến thuật thế hệ mới đồ họa cực đẹp lối chơi đấu tướng tam quốc đỉnh cao dành cho game thủ Việt với Công Thành Chiến.
Công Thành Chiến @2015